Privat sjukvård blir skattepliktig från och med den 1 juli 2018

Skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands slopas från och med den 1 juli 2018. Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som insjuknat under tjänstgöring utomlands är fortfarande skattefri. 

Inkomstår 2017

Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för utgifterna.

Inkomstår 2018

För första halvåret 2018 gäller samma regler som för 2017.

Från och med den 1 juli 2018 gäller följande nya regler:

Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån.

Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd, är även det en skattepliktig förmån.

Det tidigare avdragsförbudet för arbetsgivaren för sådana utgifter har slopats.

De nya reglerna gäller för förmåner som tillhandahållits efter den 30 juni 2018.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är skattefri.

Källa: Skatteverket.se