Dator och smartphone

Digital inlämning av årsredovisning

I juli 2016 gav regeringen, i sin budgetproposition, Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Den 26 mars i år stod det klart och Bolagsverket öppnade upp möjligheten för de flesta av Sveriges aktiebolag att lämna in årsredovisningen digitalt.  Det innebär att när årsstämman har fastställt årsredovisningen kan du, som har ett mindre aktiebolag som tillämpar K2-regelverket,  exportera årsredovisningen med revisionsberättelse till bolagsverket. Exportfilerna ska vara i dataformat iXBRL.

Processen innebär att årsredovisningen upprättas i ett bokslutsprogram. Styrelsen skriver sedan under originalet i pappersformat och revisorn avlämnar sin revisionsberättelse i pappersformat. Revisorn skickar sedan en digital fil på revisionsberättelse till redovisningskonsulten som i sin tur skickar avskriften av årsredovisningen och revisionsberättelse till bolagsverket i iXRL format. När bolagsverket har fått filen kommer styrelseledamot eller VD att få en länk om att logga in med e-legitimation och underteckna fastställelseintyget. Det är först då årsredovisningen anses vara inkommen till bolagsverket.

Enligt prognos från bolagsverket kommer 530 000 årsredovisningar lämnas in under 2018 och i den nya tjänsten med digital inlämning av årsredovisningar uppskattar Bolagsverket det till att drygt 340 000 av dessa kommer kunna lämnas in digitalt.

Vi på Allians Revision & Redovisning arbetar  tillsammans med vår programleverantör i bolagsverkets XBRL-arbete både nu och inför kommande K3-taxonomi. Vår målsättning är att skapa en bra lösning för hela arbetsprocessen, inte bara en extra inlämning av årsredovisningen. Som vi ser det så är det två separata flöden som sker. Ett flöde för signeringsprocessen där ledamöter, VD och revisor ska skriva under dokumenten i en viss ordning och därefter startar andra processen där konsulten skickar in handlingar till bolagsverket. Vi kommer att tillhandahålla möjligheten att lämna in årsredovisningen digitalt så fort våra programleverantörer har en fungerande helhetslösning. Preliminärt är datumen satt till hösten 2018.

Text: Revisor Kumar Thirugnanam & redovisningskonsult Ida Wallin