Föreläsningar som framkallar engagemang och aha-upplevelser för redovisning

Med inlevelse och en stor dos med humor fångar Per Lindblom intresset hos deltagarna på sina föreläsningar som han under säsongen 2017/2018 haft för flera hundratals ekonomer runt om i världen. Den sista föreläsningen för säsongen höll han på undertaksföreningens kongress i Stockholm i torsdags.

Per har föreläst sedan 2010 och är främst tillsammans med Srf konsulterna, Skattehuset i Göteborg och FAR men det händer också att redovisnings- och revisionsbyråer anlitar honom för att, som Per säger själv, prata lite redovisning tillsammans.

Med ett oerhört engagemang för redovisning är han drivande i många processer och tack vare sitt starka intresse har han skrivit flertalet artiklar som publicerats i bland annat FAR och Srf konsulterna.

Till vardags är Per Lindblom ägare och revisor på Allians Revision & Redovisning AB som idag har cirka 30 anställda revisorer, redovisningskonsulter och lönekonsulter på tre orter i landet.

Vad har du under året/säsongen arrangerat för kurser och för framför allt vilka?

– Oj det är ganska många , det är renodlade redovisningskurser men även sambandskurser där vi belyser olika frågeställningar från ett redovisningsrättsligt perspektiv men även fångar frågeställningar ur aktiebolagsrättslig- skatt- och momsmässigt perspektiv. Vi hinner även med att tänka lite revision kopplat till dom här frågorna. I år har det blivit ganska mycket nyhets- och aktualitetsdagar inom redovisning, men också mycket kurser om praktisk tillämpning av de olika redovisningsregelverken K2 och K3. Kurser om när och hur man ska redovisa intäkter är också alltid aktuellt.

Vad tycker du om ämnet du föreläser i?

– Redovisning är väldigt roligt. Det är intressant att ett system fungerar för i princip alla verksamheter, även om K2 i vissa delar kanske är lite av ett undantag i just den frågan. Jag ser på redovisning som att beskriva ett ekonomiskt flöde inom en verksamhet, att utifrån ekonomiska termer beskriva verksamhetens utveckling. För mig är det ganska självklart att alla verksamheter måste ha för ändamålet en fungerande redovisning, för om man inte vet vart är man är ekonomiskt – hur ska man då kunna ta sig dit man vill?

Hur har redovisning utvecklats sedan du började med yrket?

– Den stora förändringen är ju övergången från det tidigare väldigt splittrade regelverket till K-normeringen men det kanske mest har berört branschfolk. Läsarna av årsredovisningar är nog inte helt klara över vilka skillnader det kan bli i redovisningen utifrån val av regelverk. En annan stor förändring är hanteringen av de progressiva avskrivningarna i bostadsrättsföreningar. Jag skrev en artikel om det, att jag inte kunde identifiera några hållbara skäl till att använda progressiva avskrivningar på fastigheter 2012. FARs policygrupp i redovisningsfrågor och även SRF fångade upp den frågan och till slut så klargjorde Bokföringsnämnden vad som gällde. Sedan har vi hela digitaliseringsprocessen som kommer att förändra vårt arbete och syn på vad redovisning är och framför allt vad en redovisningskonsult gör – men en sak förändras inte, och det är att redovisningen ska vara ett mått på en ekonomisk verklighet som utgör ett beslutsunderlag.

”Jag ser på redovisning som att beskriva ett ekonomiskt flöde inom en verksamhet, att utifrån ekonomiska termer beskriva verksamhetens utveckling”.

”Mitt mål med mina föreläsningar är att den som kommer och lyssnar får en kunskap som går att använda i vardagen. Att vi tillsammans gör det abstrakta lite mer handfast”.

Vad är deltagarna mest intresserade av?

– Vår bransch präglas av att det ska vara rätt, och det är också därför man vänder sig till vår yrkeskår – nämligen för att det ska bli rätt. Så det är också oftast det deltagarna är mest intresserade av, alltså hur ska man göra i olika situationer, hur ska man tänka i olika redovisningsmässiga frågeställningar för att inte hamna på fel ställe. Att vi vill att det ska vara rätt är ju inte så konstigt. Gör vi fel kan det bli kännbara konsekvenser för såväl företag som konsult, allt från skattetillägg till stämningar.

Vad anser du är dina styrkor som föreläsare?

– Jag är för det första rätt bra inom ämnet som sådant. Jag har ju också varit yrkesverksam rätt många år nu, så det finns ju faktiskt en ganska bra ”bank” av praktiska exempel som gör det teoretiska lite mindre teoretiskt och mer praktiskt hanterbart. Jag tycker ju att det här är bland det roligaste man kan göra och att jag gillar ämnet och yrkeskåren brukar smitta av sig. Dessutom är det så, att mitt i allvaret har jag ändå ett ganska avslappnat förhållande till ämnet och min egen roll som konsult och revisor, vi är bara människor med allt vad det innebär – och det tror jag tilltalar den som lyssnar.

Vad vill du åstadkomma med dina föreläsningar?

– Mitt mål med mina föreläsningar är att den som kommer och lyssnar får en kunskap som går att använda i vardagen. Att vi tillsammans gör det abstrakta lite mer handfast. Att den som lyssnar får insikt i att redovisning är ett instrument för att se hur företaget mår och att syftet med redovisningen inte är att få ihop en momsdeklaration kring den 12:e i månaden. Att vi ska vara klara över hur mycket den goda redovisningsseden styr skattefrågor och att vi ska argumentera utifrån rätt lagstiftning när vi diskuterar redovisning och göra kloka redovisningsmässiga val som beskriver verkligheten så bra som möjligt.

Vad är fördelen för dig att föreläsa?

– Jag lär mig massor, dels måste man ju läsa in ämnet och dels kommer det alltid upp frågor från deltagarna som man själv inte tänkt på och som vi tillsammans får försöka lösa. Sedan är det också väldigt roligt att träffa branschkollegor och diskutera andra ämnes- och branschfrågor. Sedan ska jag inte förneka att det känns rätt bra när man kan förmedla en ”Aha-känsla” till någon.

Att Per lyckats förmedla en positiv förnimmelse för redovisningsfrågor kan detta citat från ett mejl intyga om;

”Jag måste återigen ge en eloge till Per Lindblom som lyckades hålla upp intresset med sitt humoristiska sätt att se på redovisning och vår yrkeskår och även sin egen roll som revisor. Dessutom är han otroligt kunnig och man märker att han älskar redovisning. Inte en enda gång satt jag och längtade efter rast. Dagen gick så fort och jag fick en del att fundera på som jag ska kolla upp på min byrå. Tack!”

Text & bild: Ida Wallin & Per Lindblom

Blev du nyfiken och vill veta mer om vårt föreläsningsutbud? Vi erbjuder flertalet kurser inom redovisning och skatt på flera orter till hösten, kika in under utbildningar och boka idag då kurserna är väldigt populära och platserna går åt snabbt.