Avdrag med högre belopp för representationsgåvor

Beloppsgränsen för att få avdrag för en representationsgåva höjs till 300 kronor från och med 2018. Gränsen har tidigare gått vid 180 kronor.
Som tidigare så ska det föreligga ett omedelbart samband med verksamheten för att kunna få avdrag för en representationsgåva. Med omedelbart samband menas att man exempelvis lämnar över en gåva i samband med en affärsuppgörelse eller i samband med att man uppvaktar en kund som öppnar ett nytt kontor eller firar ett jubileum.