Dags att registrera den verkliga huvudmannen

Riksdagen har beslutat att cirka 800 000 företag och föreningar ska anmäla huvudman till bolagsverket. Syftet med registreringen är att banken, finanspolisen och andra aktörer,  som har en skyldighet att kontrollera huvudmannen i enlighet med den nya penningtvättslagen, ska kunna ta reda på vem eller vilka personer som står bakom ett företag.

En verklig huvudman är en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan äger eller kontrollerar en juridisk person. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis genom att kontrollera mer än 25% av rösterna genom aktier eller har rätt att utse eller avsätta styrelsen eller andra befattningshavare. I en koncern är den verkliga huvudmannen den person som ytterst äger företagen i gruppen. Exempelvis äger en person 100% av aktierna i ett aktiebolag. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 %. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.

En anmälan om verklig huvudman görs med e-legitimation på bolagsverkets hemsida och är kostnadsfritt till och med den 1 februari 2018. Om ingen anmälan registreras kommer bolagsverket att förelägga företaget att göra anmälan inom en viss tid. Därefter kommer bolaget att påföras böter. Även uppgiften om att bolaget inte har identifierat en verklig huvudman ska anmälas.

Förutom registreringsskyldigheten föreligger det en skyldighet att dokumentera utredningen om verklig huvudman . Företagen ska på begäran av myndigheter utan dröjsmål lämna ut dokumentationen och vid ändring av verklig huvudman ska den tidigare utredningen om verklig huvudman sparas i minst 5 år.

Text: Kumar Thirugnanam,

Auktoriserad Revisor

Allians Revision & Redovisning AB

Har du frågor eller behöver hjälp med att identifiera vem som är verklig huvudman i ditt företag?