Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastslagit Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Det innebär även att utbetalaren bör bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter på arvodet.

Styrelsearvoden kan inte faktureras och beskattas i näringsverksamhet även om man har tre eller fler externa styrelseuppdrag.

Läs högsta förvaltningsdomstolens dom här

Behöver du hjälp kring hanteringen av styrelsearvoden?

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!