Sänkt bolagsskatt och begränsning av ränteavdrag

Förslaget finns i en promemoria om nya företagsskatter som finansdepartementet skickade ut på remiss i tisdags. Det förslag som nu lämnats innehåller bland annat en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn och en sänkning av bolagsskatten till 20 procent.

Dessutom lämnas förslag om skatteregler för finansiella leasingavtal och reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras på så sätt att, utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, 10 procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs (primäravdrag).

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs promemorian här 

Under hösten kommer vi på Allians hålla frukostseminarium som berättar mer om förslaget.

Har du en fråga om skatter?

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!