Förslag till ändrade regler för fastighetsägare

Den så kallade paketeringsutredningen presenterade idag sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare som föreslås att träda i kraft den 1 juli 2018.

Utredningens uppdrag har varit att:

  • kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
  • undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
  • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.

Ladda ner och läs förslaget här

Källa: regeringen.se

Går du i tankar om att köpa eller sälja en fastighet? Kontakta oss så hjälper vi dig!