Julgåvor och julbord till kunder och anställda

Snart är det jul igen och juletider är generösa tider. Många vill passa på att ge sina kunder eller anställda en julmåltid eller julgåva.

Julgåvor och julmåltider för kunder

Julgåvor är inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar.

Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Julmåltider med kunder faller under begreppet representation. För att de ska vara avdragsgilla krävs att de är ett naturligt led i samband med affärsförhandlingar. Avdraget är 90 kr exklusive moms per person.

Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julgåvor och julmåltider för anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om följande villkor är uppfyllda.

  • Värdet på julgåvan får inte överstiga 450 kr inklusive moms. Överstiger värdet detta belopp blir hela gåvan skattepliktig.
  • Julgåvan får inte vara kontanter eller kunna jämställas med kontanter. Presentkort kan ges som skattefri julgåva om det inte kan bytas mot pengar. En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion.

Julmåltider för anställda kan ses som en sorts personalfest. Här bör man tänka på att det endast är avdragsgillt med två personalfester per år och företag. Avdrag medges med 90 kronor exklusive moms per person. För eventuella kringkostnader, till exempel kostnader för musikunderhållning medges avdrag för 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för pensionerade tidigare anställda och anställdas familjemedlemmar om de är med.