Idag presenteras utredningen rörande fåmansbeskattningen

Idag lämnas utredningen av de så kallade 3:12-reglerna över till regeringen. 3:12-reglerna styr beskattningen av utdelningen för fåmansaktiebolag samt även skatten vid försäljning av fåmansaktiebolag. Detta påverkar beskattningssituationen vid generationsskiften.

Läs mer

Vi på Allians kommer nu att se över konsekvenserna av utredningen och på vårt frukostseminarium den 7 december kommer vår analys att presenteras.

Boka din plats till Allians frukostseminarium här