Kalendarium

20 februari

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 februari

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 februari

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska moms för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto samt moms- och arbetsgivardeklaration för januari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 februari

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2017.

28 februari

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

1 mars

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

 • 31 juli 2017
 • 31 augusti 2017

Rättelser

Sista dag för att lämna in rättelser om de ska förtryckas i Inkomstdeklaration 1.

12 mars

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 mars

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2017 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

12 mars

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 ska vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för januari 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • en arbetsgivardeklaration för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 mars

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 mars

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 juli 2017
 • 31 augusti 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

 • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 mars

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 mars

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 mars

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

26 mars

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2018.

3 april

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

3 april

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

 • 31 juli 2017
 • 31 augusti 2017

12 april

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 april

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 april

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 april

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 juli 2017
 • 31 augusti 2017
  vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 april

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2018 och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

20 april

Moms – elektroniska tjänster (MOSS).

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för första kvartalet 2018 till Skatteverket.

25 april

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2018 och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 april

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket,
 • momsen för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

26 april

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018.

30 april

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

2 maj

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 1 för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

3 maj

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

 • 30 september 2017
 • 31 oktober 2017
 • 30 november 2017
 • 31 december 2017

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 maj.

14 maj

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

14 maj

Moms – redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon

Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31 december och under 2017 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska

 • momsen för januari – december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • momsdeklarationen för januari – december 2017 ha kommit in till Skatteverket.

14 maj

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för januari – mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms
 • moms för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för januari – mars 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms
 • en momsdeklaration för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • en arbetsgivardeklaration för april 2018 ha kommit in till Skatteverket.

14 maj

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

21 maj

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 maj

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2018 ha kommit in till Skatteverket,
 • momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

28 maj

Moms – helårsredovisning – EU-handel.

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2018.

31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

12 juni

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 juni

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

 • 31 januari 2018
 • 28 februari 2018
 • 31 mars 2018
 • 30 april 2018

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.

12 juni

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för april 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • en arbetsgivardeklaration för maj 2018 ha kommit in till Skatteverket.

12 juni

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 juni

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 juni

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 juni

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2018 ha kommit in till Skatteverket,
 • momsen för maj 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

26 juni

Moms – helårsredovisning – EU handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2018.

2 juli

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

2 juli

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

 • 30 september 2017
 • 31 oktober 2017
 • 30 november 2017
 • 31 december 2017

Källa: SRF