Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Regeringen beslutade idag att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

Enligt Tillväxtverkets rapport 2012 uppgår kostnaden för företagens årsredovisningar till sammanlagt ca 1,7 miljarder kronor per år. Genom en digital lösning för inlämning av årsredovisningar byggd på en gemensam standard kan finansiell information lämnas endast en gång till ett ställe för att därefter återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

Läs hela artikeln här

Källa: Regeringen.se (publicerad 2016-07-21)