Kalendarium

20 september

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 september

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 september

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska moms för augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto samt moms- och arbetsgivardeklaration för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket.

26 september

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2017.

2 oktober

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.

12 oktober

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 oktober

Extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutar:

 • 31 juli 2017
 • 31 augusti 2017

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober.

12 oktober

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2017 ska vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • en arbetsgivardeklaration för september 2017 ha kommit in till Skatteverket.

12 oktober

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 oktober

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

20 oktober

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2017 till Skatteverket.

25 oktober

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 oktober

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • momsen för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2017 ha kommit in till Skatteverket.

26 oktober

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2017.

31 oktober

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

1 november

Allmän fastighetstaxering

Fastighetsdeklaration till 2018 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara lämnad.

1 november

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2015 – 30 april 2017

3 november

Extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutar: – 31 maj 2017 – 30 juni 2017 Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november.

13 november

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du/ditt företag fick slutskattebesked i augusti 2017.

13 november

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

13 november

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för juli-september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms
 • momsen för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för juli-september 2017 ha kommit in till Skatteverket gäller företag som har tremånadersmoms
 • en momsdeklaration för september 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • en arbetsgivardeklaration för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket.

13 november

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

13 november

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 januari 2017
 • 28 februari 2017
 • 31 mars 2017
 • 30 april 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

 • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 november

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 november

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

27 november

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket,
 • momsen för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

27 november

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2017.

30 november

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

1 december

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar: – 31 januari 2017 – 28 februari 2017 – 31 mars 2017 – 30 april 2017.

1 december

Preliminär inkomstdeklaration

Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2018 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

12 december

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du/ditt företag fick slutskattebesked i september 2017.

12 december

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 december

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

 • momsen för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • en arbetsgivardeklaration för november 2017 ha kommit in till Skatteverket.

12 december

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 december

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 januari 2017
 • 28 februari 2017
 • 31 mars 2017
 • 30 april 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

 • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

15 december

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med räkenskapsår som slutar: – 31 maj 2017 – 30 juni 2017.

20 december

Moms – periodisk sammanställning – papper

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

27 december

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst.

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

27 december

Moms – helårsredovisning – EU-handel.

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2017.

27 december

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – papper

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 maj 2017
 • 30 juni 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

 • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

27 december

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

 • moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2017 ha kommit in till Skatteverket,
 • momsen för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Källa: SRF